SrNoNameDesignation
1Shri. Kannor Jibhau SukhdeoHead Clerk
2Shri. Shelar Pandurang MotilalSenior Clerk
3Shri. Pathade Mahenra MadhukarJunior Clerk
4Shri. Narvade Ravindra RatanLibrarian
5Shri. Nadekar Tanaji VithobaNaik
6Shri. Jadhav Pradip JaywantLab Attendant
7Shri. Ahire Ganesh MotiramPeon